NAŠE STORITVE

V osnovno dejavnost-storitev spada montaža, servis, vzdrževanje oljnih, plinskih gorilnikov,  pripadajočih elektronskih temperaturnih regulacij, solarnih naprav in toplotnih črpalk.

Storitev je namenjena gospodinjstvom, večjim stanovanjskim stavbam in podjetjem, ki imajo vgrajeno oz. se odločajo, da bodo vgradili ogrevalno napravo ali regulacijski sistem.

Našim stalnim kupcem nudimo letno vzdrževanje ogrevalnih naprav. Kar jim zagotavlja nemoteno delovanje, podaljšanje življenjske dobe naprav in hitro intervencijo v primeru okvare, naše dežurne službe tudi med vikendi in prazniki.

Veliko pozornost posvečamo tehničnemu izobraževanju zaposlenih in opremljenosti z najsodobnejšimi orodji in merilnimi napravami. Strokovno usposobljenost dosegamo in izpopolnjujemo na izobraževanjih pri proizvajalcih in dobaviteljih ogrevalne opreme.

Strokovna usposobljenost naših serviserjev omogoča pravilno in natančno svetovanje strankam pri upravljanju z ogrevalnimi napravami in svetovanje pri izboljšanju njihovega ogrevalnega sistema.

 

FINDTERM d.o.o.

Gornji Črnci 3
9261 Cankova

TEL: +386 (0) 2 540 90 45
FAX: +386 (0) 2 540 90 44
GSM: +386 (0) 31 612 628
E-MAIL: info@findterm.si